Licėjaus Alumni įstatai priimti, idėjai visuotinai pritarta

Kovo 22 dienos vakarą Vilniaus licėjaus alumni asociacijos Steigiamasis susirinkimas į licėjų subūrė daugiau nei du šimtus buvusių skirtingų kartų licėistų (prieš renginį užsiregistravusių statistika ir nuotraukos [atnaujinta] iš renginio). Toks gausus dalyvių skaičius, gerokai pranokęs mūsų lūkesčius ir prognozes, dar kartą priminė kad licėjus yra palikęs žymę daugelio baigusiųjų širdyse ir įrodė, kad Licėjaus Alumni (LA) turi stiprų potencialą ne tik sukurti bendradarbiaujančią ir aktyvią licėjaus absolventų bendruomenę, bet ir atnešti žymios naudos mokyklai bei jos dabartiniams moksleiviams.

Susirinkimo pradžioje įkvėpiančius sveikinimo žodžius tarė direktorius Saulius Jurkevičius ir licėjaus prezidentas Gabrielius Glemža. Vėliau „licėiškai“ neoficialiai pristatydami steigiamą Asociaciją jos iniciatoriai LA misiją įvardijo taip - burti aktyvią Vilniaus licėjaus bendruomenę ir siekti šių tikslų:

 • Įkurti organizaciją, atstovaujančią licėjaus bendruomenę ir veikiančią jos labui;
 • Puoselėti licėjaus vertybes;
 • Skatinti baigusių licėistų tarpusavio bendradarbiavimą, kontaktų bei patirties mainus;
 • Bendradarbiauti su licėjumi, prisidedant prie licėistų ugdymo proceso tobulinimo ir plėtojimo.

Daugelis naujai įsteigtų organizacijų nustoja vykdyti veiklą arba tampa nefunkcionaliomis dėl per daug ambicingų užmojų, todėl artimiausiu metu, stengdamasi rasti aukso vidurį tarp aktyvios ir veiklios asociacijos ir realiai įgyvendinamu darbų, LA Taryba įsipareigoja įvykdyti šiuos planus:

 • Asociacijos įregistravimas;
 • Internetinės svetainės sukūrimas;
 • Duomenų bazės sukūrimas;
 • Licėjaus alumnų apklausos atlikimas: galimybių studija ištirti lūkesčius;
 • Vasaros sąskrydis (birželio mėn.);
 • Kalėdinis susirinkimas/renginys.

Taryba viliasi, kad išsamesnius LA ateities planus ir veiklos kryptis padėsite suformuoti jūs, Asociacijos nariai. Balandžio pradžioje el. paštu išsiųsime nuorodą LA apklausai užpildyti. Ja siekiame sužinoti jūsų lūkesčius tam, kad jais remiantis galėtume toliau planuoti Asociacijos veiklą. Iš anksto prašome aktyviai joje dalyvauti.
Kuriant LA duomenų bazę bus stengiamasi surinkti informaciją apie licėjaus alumnus ir suteikti patogų priėjimą prie šios informacijos visiems Asociacijos nariams. Informaciją planuojama atnaujinti kartą per metus. Šiuo metu vyksta intensyvūs internetinės svetainės ir duomenų bazės kūrimo darbai, kurie turėtų būti baigti iki balandžio pabaigos. Po svetainės pasirodymo internete visiems alumnams, kurių el. pašto adresus turime savo sąrašuose, išsiųsime kvietimus registruotis ir pateikti daugiau informacijos apie save.
Steigiamojo susirinkimo pabaigoje susirinkusieji licėistai vienbalsiai priėmė Asociacijos įstatus ir visuotiniu pritarimu išrinko pirmąją LA Tarybą:

 • Justas Jurkonis (VII karta, Achemos Grupė, teisininkas)
 • Vytis Jurkonis (VII karta, TSPMI (Vilniaus Universitetas), Mokslo, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus projektų vadovas)
 • Gabija Tomkutė (VIII karta, Vilniaus Universitetas, medicina)
 • Renata Baublytė (IX karta, UAB Conbaltas, konferencijų vadovė)
 • Gediminas Šiuškus (X karta, Ernst&Young Baltic, konsultantas)
 • Asta Bareišaitė (XI karta, Oxford University, Politics, Philosophy & Economics)
 • Domantas Jankauskas (XI karta, Cambridge University, Engineering)
 • Kęstutis Bružas (XII karta, GILD Bankers, analitikas)
 • Dovydas Duoblys (XII karta, International School of Management)

Kitą savaitę įvyksiančiame Tarybos susirinkime bus išrinktas LA prezidentas bei baigti tvarkyti Asociacijos steigimo formalumai.
Ačiū tiems, kurie atėjote!