LA Stipendija 2018

LA STIPENDIJŲ 2018 LAIMĖTOJAI!

Dėkojame visiems, kurie šiemet siuntė paraiškas LA Stipendijai gauti. Jų - itin stiprių! - gavome net kelias dešimtis. Šį kartą apdovanojome stipendijomis šiuos alumnus:

3 000 EUR Lietuvos Tūkstantmečio Rotary klubo stipendija atitenka alumnui Aurimui Nausėdui (XVII laida). Aurimas - chemijos mokslų magistras, baigęs Edinburgo universitetą. Dabar jis siekia biochemijos daktaro laipsnio pagal kompiuterinės chemijos programas Vilniaus universitete. Alumnas paramą panaudos dalyvavimui mokslinėse konferencijose ir praktikoje.

3 000 EUR LA Stipendija skiriama Ievai Česnulaitytei (XIX laida). Ieva stipendiją panaudos studijoms Sciences Po Paris ir Toronto universitetų įsteigtoje dviguboje viešojo valdymo magistro studijų programoje.

2 000 EUR LA Stipendija atitenka Aistei Šeibokaitei (XV laida). Aistei parama reikalinga pilotinėms studijoms neuromokslų srityje Tubingeno Universitete.

Tariame ačiū rėmėjams ir Vilniaus Lietuvos Tūkstantmečio Rotary klubui už paramą ir galimybę didinti bei tobulinti LA Stipendijos fondą.

Žemiau - bendra nugalėtojų padėka:

Sveiki, Licėjaus Alumnai!

Mes, Aistė, Ieva ir Aurimas, 2018 metų LA stipendijos laimėtojai, nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą ir suteiktas galimybes siekti savo tikslų ir svajonių neuromokslų, viešosios politikos, kompiuterinės chemijos ir biochemijos srityse. Džiaugiamės šia Licėjaus Alumni bendruomenės iniciatyva, kuri sumažins finansinę naštą, motyvuos tobulėti savo pasirinktuose keliuose ir siekti aukščiausių rezultatų. Jūsų pasitikėjimas mumis įkvepia – ši stipendija yra ne tik finansinė pagalba, bet ir įrodymas, jog mūsų idėjos yra svarbios, o jas palaiko didelė licėjaus bendruomenė. Toks palaikymas yra itin svarbus jauniems tyrėjams bei specialistams, kurių akademiniame ir profesiniame kelyje ir taip laukia nemažai iššūkių.

Pabaigę savo studijas sieksime prisidėti prie LA stipendijos paramos ir padėti kitiems perspektyviems liceistams. Dalinsimės įgytomis žiniomis su Lietuvoje likusiais bendraminčiais ir mokslo žmonėmis bei savo pavyzdžiu įkvėpsime kitus siekti daugiau.

Tikimės į Lietuvą atvežti kompetencijų, reikalingų pradėti ir patobulinti kompiuterinės chemijos studijas Lietuvos universitetuose, suartinti mokslinius tyrimus tarp biochemijos ir neuromokslų, prisidėti prie vėžio tyrimų kompiuterinėmis simuliacijomis, padėti pagrindus neinvaziniams žmogaus galvos smegenų tyrimams ir didinti jų technologijų pritaikomumą tarpdisciplininiuose neuromokslų ir neuropsichologijos tyrimuose. Skatinti Lietuvos ir užsienio universitetų bendradarbiavimą, padėti Lietuvos mokslininkams efektyviau įsitraukti į tarptautinį tyrėjų bendravimą. O taip pat prisidėsime prie naujų galimybių piliečiams dalyvauti šalies valdyme sukūrimo ir taikymo Lietuvoje.

Savo veikla taip pat siekiame, jog mūsų veiksmai garsintų Vilniaus licėjaus vardą pasaulyje. Gavę LA stipendiją, įsipareigojame Vilniaus licėjaus vardą minėti su šia stipendija susijusiose akademinėse publikacijose, viešojoje komunikacijoje bei bendravime su užsienio tyrėjais, reprezentuojant Lietuvą Europoje ir pasaulyje.

Esame privilegijuoti, nes turėjome galimybę mokytis geriausioje šalies mokykloje, o dabar ir atlikti praktikas garsiuose institutuose ir mokytis lyderiaujančiuose pasaulio universitetuose.

Šią dovaną vertiname ir prisiimame atsakomybę siekti visuomenei naudingų tikslų bei prisidėti prie Lietuvos aukštojo mokslo bei visuomeninės gerovės. Esame pasirengę padėti Vilniaus licėjaus mokiniams ir alumnams konsultacijomis ir mentoryste, siekiant akademinės karjeros tikslų mūsų atstovaujamose srityse ar norint išbandyti jėgas tarpdisciplininiuose projektuose bei staigiuose akademinės srities pokyčiuose. Mielai pakonsultuotume ir pasiryžusius išbandyti save atbundančiame ir jaunų protų bei idėjų laukiančiame viešajame sektoriuje.

Dar kartą dėkojame Jums, aktyvūs Licėjaus Alumnai, už pagalbą ir pasitikėjimą.

Neabejojame, kad LA džiaugiasi sulaukę daug stiprių paraiškų ir matydami įdomius, prasmingus bei veržlius kandidatų siekius. Norime paskatinti visus, teikusius paraiškas LA stipendijai gauti, toliau drąsiai siekti savo tikslų ir ieškoti pagalbos licėjaus bendruomenėje – mūsų stiprybė slypi geranoriškume ir tarpusavio pagalboje. Svarbu dalintis savo istorija su aplinkiniais – kartais reikiamas kontaktas ar taiklus patarimas gali labai daug.

Tikimės, kad parama ir toliau didės, o alumnai dar atkakliau sieks savo tikslų ir ruošis 2019 metų LA Stipendijos konkursui!

Ačiū visiems, siuntusiems paraiškas ar rėmusiems LA stipendiją!

Aistė Šeibokaitė

Ieva Česnulaitytė

Aurimas Aleksandras Nausėdas


Individualios stipendijos laimėtojų padėkos


Aurimas Aleksandras Nausėdas (XVII laida)

Gerbiami Licėjaus alumnai,

Dėkoju Jums už parodytą pasitikėjimą ir skirtą paramą įgyvendinant mano akademinius tikslus sudalyvauti mokslinėse konferencijose ir praktikoje šiais ir kitais metais kompiuterinės chemijos ir biochemijos srityse. Šiuo metu Lietuvoje turime labai nedaug kompiuterinės chemijos specialistų, kurie galėtų perteikti savo žinias jaunesniems mokslininkams ir modernizuoti vaistų gamybą biotechnologijos įmonėse kaip, kad tai yra atliekama farmakologijos kompanijose Europos vakaruose ir JAV. Tikiuosi konferencijų ir praktikos metu užsienyje įgyti ir čia parvežti įgūdžių, kurie padėtų su kolegomis atidaryti kompiuterinės chemijos kursą V ilniaus universitete ir pradėti taikyti naujus metodus Lietuvos biotechnologijos įmonėse.

Prieš stodamas į licėjų, aš žinojau, jog ši mokykla turės labai didelę įtaką mano gyvenime. Tiesa, nesitikėjau, kad tokią didžiulę. Būdamas joje aš supratau, kad mane domina mokslas ir tai paskatino studijuoti Škotijoje. Studijų metu aš vis dar jaučiau licėjaus per ketverius metus suteiktą naudą. Pavyzdžiui, chemijos pamokos mokykloje mane paruošė organinės chemijos praktikai universitete dėl ko aš buvau išrinktas geriausiu studentu šioje srityje.

Edinburgo universitete daugiausiai laiko skyriau įvairioms praktikoms studijų metu, visuomeninei veiklai bei vadovavau Chemijos klubui. Šios veiklos leido man iš arti susipažinti su chemijos virtuve vakaruose: kuo grindžiamas kompiuterinės chemijos taikymas farmakologijos kompanijose, kaip susiję organinės chemijos laboratoriniai darbai su kompiuterinėmis simuliacijomis, kaip jie palengvina vaistų gamybos procesą, kaip neuromokslų moksliniai tyrimai gali būti suderinami su kompiuterine chemija ir kiek daug dėmesio yra skiriama kompiuteriu atliekamiems eksperimentams užsienio universitetuose. Aš siekiu perteikti įgytas žinias Lietuvoje ir įkurti kompiuterinės chemijos kursą Vilniaus universitete. Suteikta finansinė parama leis man žymiai anksčiau pradėti kurti ir derinti Chemijos fakulteto ir biotechnologijos instituto programas.

Licėjaus Alumni skirta stipendija ne tik prisidės prie mano tikslų finansiškai, bet yra ir įvertinimas, kad mano pastangos rūpi kitiems. Labai džiaugiuosi, jog LA asociacija turi tokią iniciatyvą, kuri skatina alumnus tobulėti ir siekti įvairiausių tikslų, kad ir kokie nerealistiški jie gali atrodyti. Esu įsitikinęs, jog baigęs doktorantūros studijas Vilniaus universitete, galėsiu ne tik pasidalinti savo patirtimi su kitais lietuviais, kurie siekia panašių tikslų, bet ir prisidėti
asmeniškai prie LA stipendijos skyrimo gabiems liceistams.

Pokytis mūsų akademinėje sistemoje nėra įmanomas be palaikymo ir tarpusavio pagalbos, kurią man šiandien suteikė Licėjaus alumni bendruomenė. Mano tikslas bus tobulėti, kurti, mokyti, dėstyti ir padėti, kai kompiuterinės chemijos programa taps sunkiai įkandama. Labai ačiū!

Pagarbiai,
Aurimas Aleksandras Nausėdas

Ieva Česnulaitytė (XIX laida)

Sveiki, Licėjaus alumnai,

Nepaprastai džiaugiuosi Licėjaus alumni man suteikta stipendija, kuri prisidės prie viešosios politikos magistro studijų Sciences Po ir Toronto universitetuose. Taip netikėtai pajutau stiprų palaikančios Licėjaus alumni bendruomenės užnugarį, ir tai nuostabus jausmas, kuris skatina stengtis dar labiau. Labai jums ačiū už tai!

Esu Ieva Česnulaitytė, Vilniaus Licėjaus XIX kartos alumnė, ir siekiu Lietuvos viešajame sektoriuje sukurti atvirumo ir piliečių įtraukimo į šalies valdymą kultūrą. Visada tikėjau kiekvieno žmogaus indelio svarba kuriant valstybę, todėl tapau aktyvia NVO bendruomenės nare. Tačiau dalyvaudama ,,Kurk Lietuvai“ programoje atsidūriau viešajame sektoriuje ir supratau, kad visuomenė valstybę gali kurti ne tik savomis iniciatyvomis. Ji gali būti įtraukta į valstybei svarbių viešosios politikos sprendimų priėmimą. Vyriausybės kanceliarijoje dirbau žengiant pirmuosius žingsnius šia linkme – diegiant viešųjų konsultacijų su visuomene praktiką. O dabar, su jūsų pagalba, išvykstu studijuoti dvigubos magistro programos, kad galėčiau parveržti atviro viešojo valdymo lyderių – Prancūzijos ir Kanados – patirtį šioje srityje ir pritaikyti ją kuriant atvirumo kultūrą Lietuvos viešajame sektoriuje.

Ačiū labai už pasitikėjimą ir paramą, ir už šiltą bendruomenės palaikymo jausmą, kuriuo esu jūsų apdovanota.

Su linkėjimais,
Ieva

Aistė Šeibokaitė (XV laida)

Gerbiami Vilniaus licėjaus alumni asociacijos nariai,

Rašau norėdama padėkoti už LA stipendijos 2018-taisiais skyrimą – šiemet licėjaus bendruomenė patikėjo, jog ir filosofė gali būti neuromokslininke, jei tik to labai nori. O noriu labai.

Nuo 2017 metų mokausi neuromokslų doktorantūros programoje Tübingen universitete, Vokietijoje. Savarankiškai pasiruošusi doktorantūros projektą ir prikaupusi nemažai žinių apie neuropsichologiją, įtikinau šio universiteto Neuromokslų ugdymo centrą, jog sugebėsiu atlikti neinvazinius žmogaus galvos smegenų tyrimus moralinių sprendimų priėmimo metu. Moralę studijavau Edinburgo universitete magistro programoje, po kurios supratau, kad filosofines prielaidas apie žmonių elgesį galėtų papildyti empirinių tyrimų rezultatai, o aš galėčiau pasiūlyti neuromokslams nemažai tyrinėti vertų temų iš moralės filosofijos srities. Taip ir atsidūriau Tübingen universitete, kuris garsėja inovatyviais ir pasaulyje lyderiaujančiais neuromokslų tyrimais.

Būti jauna mokslininke (moteriškos giminės!) akademiniame pasaulyje nėra paprasta, tad jausti tokį didelį bendruomenės palaikymą yra išties ypatinga. LA stipendiją panaudosiu pilotinei studijai, kuri man padės siekti gerokai didesnio finansavimo pagrindiniam eksperimentui. Žinoti, jog kažkas jau manim tiki ir pasitiki yra nepaprastas paskatinimas dirbti uoliai ir siekti savo tikslų, kad ir kokie beprotiški jie kartais atrodytų.

Labai noriu padėkoti visiems finansiškai bei idėjiškai prisidėjusiems prie LA stipendijos – ji yra svarbus mūsų bendruomenės tarpusavio pagalbos ir palaikymo įrodymas. Prie bendruomenės vystymo prisidėsiu ir aš padėdama jauniesiems licėistams pasirinkti jiems tinkamas studijas kognityvinių, elgesio ar fiziologinių neuromokslų srityse, suteikdama konsultacijas norintiems kardinaliai pakeisti savo akademinę sritį bei prisidėdama prie asociacijos veiklos. Į mane galima kreiptis drąsiai, jei tik reikia pagalbos.

Ačiū dar kartą!

Pagarbiai,
Aistė

Ačiū visiems, siuntusiems paraiškas ir rėmusiems Stipendiją! :)