Projekto ,,Išbandyk profesiją“ atgarsiai

Dauguma licėjaus mokinių svajoja apie įdomias studijas, profesiją, atitinkančią jų lūkesčius. Ilgainiui šios svajonės tampa įgyvendintais tikslais. Turime daug puikių sėkmės istorijų, kai baigę licėjų mokiniai sėkmingai studijavo, įgijo patrauklias profesijas, dirba mėgstamą darbą. Dabartiniai licėjaus mokiniai turi daug sektinų pavyzdžių. Džiugu, kad licėjaus alumnai aktyviai prisideda prie licėjuje organizuojamų karjeros ugdymo renginių ir dalinasi savo patirtimi.

2013 m. lapkričio mėnesį licėjuje vyko renginių ciklas ,,Karjeros dienos”, į kurį įsitraukė visa licėjaus bendruomenė: mokinių tėvai, mokiniai, mokytojai, alumnai. Šiam neįprastam renginių ciklui buvo pradėta rengtis iš anksto: surinkti mokinių pageidavimai, su kurių profesijų atstovais jie norėtų pabendrauti, ieškota žmonių, kurie galėtų pristatyti pasirinktas profesijas. Renginyje dalyvavo 20 įvairių profesijų atstovų, jie bendravo su atitinkama profesija besidominčiais mokiniais. Smagu buvo sutikti bent trumpam į licėjų „sugrįžusius“ alumnus. Dėkojame licėjaus alumnams: Bernardui Morkūnui, pasakojusiam apie ekonomiką ir studijas Didžiosios Britanijos, Šveicarijos ir JAV universitetuose, Skaistei Aleksandravičiūtei ir Kristinai Gedgaudaitei, kalbėjusioms apie filologiją, Gabrielei Ganžaitei, papasakojusiai apie menininkės, iliustratorės darbą, Jonui Survilai, supažindinusiam su politikos mokslais ir savo profesijos ypatumais, Kęstučiui Gelažiui ir Jonui Gustainiui, pristačiusiems odontologo profesiją, Mariui Bliujui už pasakojimus apie architektūrą. Dėkojame už iniciatyvą Linai Mažulei ir Viktorijai Navickaitei. Mokinių atsiliepimai apie susitikimus buvo labai geri, vienintelis trūkumas, pasak jų, buvo tas, kad galėjo dalyvauti tik vienoje, o ne keliose paskaitose (visos paskaitos vyko vienu metu).

Per renginių ciklą ,,Karjeros dienos“ užmegzti kontaktai nenutrūko. Smalsiausi Vilniaus licėjaus mokiniai per pavasario atostogas lankėsi įvairiose įmonėse, įstaigose ir atliko darbo stebėjimo praktiką. Turėjome 30 praktikos vietų ir 115 mokinių pasinaudojo galimybe stebėti juos dominančios profesijos žmonių darbą, lankytis darbo vietoje, sužinoti plačiau apie profesinius ypatumus. Savo darbo vietoje licėjaus mokinius priėmė architektas Marius Bliujus. Puikią praktiką LR Seime organizavo Jonas Survila. Politikos mokslų įdomybes atskleidė Vytis Jurkonis. Labai įdomią ir įvairiapusę praktikos programą parengė Justė Jonutytė. Merginos, susidomėjusios meno kuratoriaus, meno kritiko, meno patarėjo, muziejininko profesijomis, turėjo puikias galimybes padirbėti Rupert šiuolaikinio meno centre. Norim padėkoti ir Pauliaus Mieželio mamai Laimai Mieželienei, kuri jau antrus metus priima licėjaus mokinius šeimos klinikoje ,,Sveika pradžia”. Mokiniams lieka kuo geriausi įspūdžiai iš šios praktikos ir jie visada pabrėžia nuoširdų bendravimą. Taip pat ačiū Ievai Ramanauskaitei, kuri irgi antrus metus mielai tarpininkauja ir pasiūlo praktikos vietas net įtraukdama į šią veiklą savo šeimos narius ir pažįstamus: brolį, programuotoją Vilnių Ramanauską ir ,,Biochemijos instituto” darbuotoją Dalių Kučiauską.

Mokiniai, dalyvavę darbo stebėjimo praktikose, pasakoja per klasės valandėles įspūdžius klasės draugams ir rašo atsiliepimus į licėjaus tinklapį (www.a.licejus.lt) Šios patirtys mokiniams labai naudingos, jos praplečia akiratį ir padeda apsispręsti dėl ateities pasirinkimų. O kai praktikos vadovai yra buvę licėjaus mokiniai, tai dar vienas didelis privalumas, nes atsiranda stipresnis tarpusavio ryšys. Dėkojame licėjaus Alumni Tarybos prezidentei Gretai Štikelytei už visokeriopą pagalbą organizuojant karjeros ugdymo renginius licėjuje. Licėjaus alumnai visada laukiami licėjuje su įvairiomis iniciatyvomis.

Dėkingos Ugdymo karjerai koordinatorės Linoreta Vasilevičienė, Inga Žemaitytė, Uldė Sirtautaitė.