Licėjaus Alumni Asociacijos Steigiamasis Susirinkimas

Norėtume priminti, jog kovo 22 dieną 19:30 val. Licėjaus aktų salėje (Širvintų g. 82) lauksime Tavęs Vilniaus licėjaus alumni asociacijos Steigiamajame susirinkime. Registruotis iki kovo 20 dienos kviečiame elektroniniu paštu info@licejausalumni.lt.

Susirinkimo dienotvarkė
19:15 Licėjaus bendruomenės atvykimas į licėjų (Aktų salė)
19:30 Licėjaus direktoriaus Sauliaus Jurkevičiaus sveikinimo žodis
19:35 Asociacijos pristatymas
19:45 Asociacijos įstatų priėmimas ir rinkimai į Tarybą
20:00 Duomenų bazės ir visuotinės apklausos pristatymas
20:10 Rinkimų rezultatų paskelbimas
21:00 Neformalus vakaro pratęsimas

 Be Asociacijos pristatymo ir visuotinio istatų patvirtinimo, Steigiamojo susirinkimo metu taip pat vyks pirmojo Asociacijos Prezidento ir pirmosios Tarybos rinkimai. Kelti savo kandidatūrą į Prezidento ar Tarybos nario postą siūlome tiems, kurie gali ir nori įsipareigoti dvejiems metams aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje, reguliariai dalyvauti Tarybos susirinkimuose ir atstovauti Asociaciją už jos ribų. Kandidatai privalo iki kovo 20 dienos užsiregistruoti adresu info@licejausalumni.lt atsiųsdami:

  • savo nuotrauką
  • glaustą prisistatymą
  • idėjų ir potencialių ateities planų aprašymą

Daugiau informacijos apie Prezidento ir Tarybos narių įsipareigojimus ir pareigas galite rasti Asociacijos įstatuose.