Prasidėjo rinkimai į LA Tarybą!

Pagaliau atėjo laikas antriesiems Licėjaus Alumni Tarybos rinkimams. Kandidatų prisistatymus ir balsavimo formą rasite adresu http://www.licejausalumni.lt/rinkimai (puslapis prieinamas tik prisijungus prie tinklapio).

Balsavimas vyks iki kovo 17 dienos, tad nedelskite, skaitykite kandidatų aprašymus ir balsuokite - tai jūsų proga prisidėti prie Licėjaus Alumni sėkmės!

Naujoji Tarybos struktūra

Kodėl nusprendėme keisti Tarybos struktūrą?
Praėjo jau beveik metai nuo Licėjaus Alumni Steigiamojo Susirinkimo, kuris įvyko 2007 m. kovo 22d. Per šiuos metus Licėjaus Alumni augo ir stengėsi siekti užsibrėžtų tikslų. Beaugant matėme, ko mums trūksta ir kur reikėtų tobulėti. Tam, kad ateityje būtų lengviau koordinuoti Tarybos darbus ir kad užtikrintumėm Asociacijos veiklos tęstinumą, nutarėme pertvarkyti Tarybą: pasidalinti atsakomybėmis įsteigdami keturis komitetus ir įvesti kasmetinius rinkimus, kurie užtikrintų efektyvią Tarybos narių rotaciją. Tikimės kad šis pertvarkymas - tai pirmasis mūsų organizacijos brendimo požymis ir kad jis padės alumams, stebintiems Asociacijos veiklą iš šono, geriau suprasti jos pobūdį ir tikslus.

Projektas "Big Brother"

Remdamiesi užsienio universitetų pavyzdžiu ir patirtimi, projektą "Big Brother" iniciavo ir šiuo metu koordinuoja keli buvę Vilniaus licėjaus moksleiviai – Rytis Vitkauskas, Domantas Jankauskas, Skaistė Trumpickaitė, Viktorija Gečytė ir Renata Baublytė – palaikant Licėjaus Alumni asociacijai. Projekto tikslas – suporuoti dabartinius Vilniaus licėjaus moksleivius, ypač trečiakursius, su tinkamą studijų užsienyje patirtį turinčiais licėjaus alumnais, kurie padėtų licėistams pasirinkti tinkamiausią aukštąją mokyklą ir patartų stojant į bakalauro programas Anglijos, JAV, Prancūzijos, Italijos, Vokietijos ir kitų šalių geriausiuose universitetuose. Pagrindinis projekto siekis yra efektyviai perduoti žinias ir stojimų subtilybes "iš kartos į kartą". Daugiau apie projektą: http://www.licejausalumni.lt/bigbrother.

Syndicate content